.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linkedin World Animal Protection NL
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.
Paintbrush-afbeeldingPaintbrush-afbeelding
.
Louis Couperusplein 2,  2514 HP  Den Haag,   070 - 314 28 00, info@wspa.nl,  www.wspa.nl
.
naamswijziging : De WSPA (World Society for the Protection of Animals) heeft haar naam verandert in World Animal Protection. De belangrijkste overweging voor deze naamswijziging is dat World Animal Protection onmiddellijk duidelijk maakt wat we doen: wereldwijd dieren beschermen. Bij de oude naam, en zeker bij de afkorting WSPA, was dat niet direct duidelijk. Sterker, voor veel belanghebbenden was het moeilijk om onze afgekorte naam te onderscheiden van vele anderen die in omloop zijn op het terrein van dieren- en natuurbescherming. Of breder: in de wereld van goede doelen, stichtingen en fondsen.

De missie van de WSPA is een wereldwijde beweging voor dierenwelzijn te realiseren. Met de status van adviseur bij zowel de Verenigde Naties als de Raad van Europa is WSPA het grootste samenwerkingsverband van alle dierenwelzijnsorganisaties ter wereld. Het werk van WSPA is voornamelijk gericht op vier belangrijke domeinen van dierenwelzijn:

Gezelschapsdieren - Verantwoordelijk huisdierbezit, humane opvang van zwerfdieren en het voorkomen van wreedheden.
Commerciële uitbuiting van wilde dieren - Het tegengaan van fokken, wreed behandelen en het doden van wilde dieren voor voedingsmiddelen of andere producten.
Dieren voor consumptie - Vee-industrie, lange-afstandstransporten en het slachten van dieren voor de consumptie.
Noodhulp aan dieren bij rampen - Zorg dragen voor dieren die lijden vanwege natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen en daarmee de bestaansmiddelen van de bevolking veilig stellen.
.
.
Linkedin World Animal Protection NL
Paintbrush-afbeelding