.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.

info@animalfoundationplatform.nl, www.animalfoundationplatform.nl, www.stray-afp.org

Animal Foundation Platform is voor alle 110 stichtingen in Nederland die zich inzetten voor buitenlandse zwerfdieren. Het doel van AFP is het creëren van een nauwe samenwerking tussen stichtingen gevestigd in Nederland welke zich bezighouden met de zwerfdierenproblematiek, opdat de aanwezige kennis, de financiële middelen en hulpgoederen optimaal gebruikt worden ten behoeve van de bevordering van het welzijn van zwerfdieren en een bijdrage te leveren aan een oplossing ter plaatse.

Door de gezamenlijke verbinding te maken tussen alle belangenloze Stichtingen willen we meer synergie bereiken bij sponsors en donateurs. Immers door gezamenlijke inkoop en aanvraag van steun en sponsoring bij derden (bedrijven diervoeding, artsen) kunnen we de financiële steun en steun in natura koppelen en verdelen onder alle belanghebbenden. Het AFP wil alle stichtingen die er al zijn te verbinden met elkaar, zodat we niet iedere keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en alle informatie die beschikbaar heel eenvoudig gedeeld kan worden en om uiteindelijk nog meer te bereiken.

We sturen alle stichtingen die zich hebben aangemeld  een mail als er een donatie te verdelen is. Al het geld dat wordt gedoneerd komt op een rekeningnummer bij Rabobank Alphen a/d Rijn binnen. De stand van deze rekening wordt gecommuniceerd op de homepage. Stichtingen die voor een gelddonatie in aanmerking willen komen dienen bij het platform per e-mail een projectplan in waarin ze beschrijven waarvoor het geld nodig is. Het platform boekt het geld over en vraagt om rapportage in de vorm van een verhaal, foto’s cijfers. Deze informatie moet door de stichting zelf in hun eigen profiel geplaatst worden.
.
.
Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform
Paintbrush-afbeelding