Bitmapafbeelding.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.
Paintbrush-afbeeldingPaintbrush-afbeelding

Stand van zaken landelijke aanpak - In 2014 en begin 2015 heeft WUR in opdracht van Stray Animal Foundation Platform een onderzoek gedaan naar de situatie van zwerfkatten in Nederland. Doel van dit onderzoek was het formuleren van een integrale aanpak om Nederland op een humane wijze zwerfkattenarm te maken. Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke partijen betrokken zijn bij het Nederlandse zwerfkattenprobleem, heeft de oorzaken en knelpunten en oplossingsrichtingen geïnventariseerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Stray-AFP een plan van aanpak geschreven en is in gesprek gegaan met een aantal van de stakeholders. Op dit moment zijn er gesprekken gevoerd met het Ministerie van EZ, met de Dierenbescherming, met stichting Dierenlot, met de NFDO, met een aantal zwerfkatteninitiatieven, met de PvdD en met de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). EZ heeft de RDA begin 2015 gevraagd om met een advies te komen welke beleidsmaatregelen nodig zouden zijn om het zwerfkattenprobleem te verminderen. Met het ministerie van Economische zaken is daarom afgesproken dat wij met de definitieve uitrol van ons projectplan wachten tot de RDA met dit advies naar buiten komt. Ondertussen hebben wij wel intensief contact met de RDA. Het projectplan voor het landelijk project “Nederland zwerfkattenarm 2025” kent o.a. de volgende speerpunten:

Promoten verplichte chip- en registratieplicht bij de overheid (EZ)
Promoten verplichte castratieplicht bij de overheid (EZ)
Verruimen van de uitzetvergunning van gecastreerde katten
Regionale TNR projecten
Realisatie van een landelijke database waar opvang en TNR worden bijgehouden in combinatie met het bijhouden van het chippen en registreren van deze katten
Realisatie van een landelijk meldpunt
Educatie over verantwoord eigenaarschap

Op dit moment zijn wel actief met de ontwikkeling van die onderdelen van het project die een uitgebreide voorbereiding vragen. Zo zijn wij momenteel bezig met: Formatie van een stuurgroep. Van belang is dat deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle stakeholders. Ontwikkelen jargon en definities die landelijk gebruikt gaan worden. Zo stellen wij voor om de term neutralisatie te gaan gebruiken i.p.v. de beladen term castratie of de veelal onjuist gebruikte medische term sterilisatie  Ontwikkelen landelijke gedragen protocollen en handboeken om TNR in te beschrijven en vast te leggen.
Bitmapafbeelding.
.
Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025
Paintbrush-afbeelding