.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.

Dallingeweersterweg 8     9947 TA  TERMUNTEN     0596 602060       www.leniethart.nl      info@leniethart.nl

De Stichting Lenie 't Hart Zeehondenfonds is op veler verzoek opgericht als een eerbetoon aan Lenie 't Hart vanwege haar 43 jaar tomeloze inzet in haar strijd tegen onrecht tegenover mens en dier. Met het geld dat de stichting hoopt te verzamelen bieden de schenkers Lenie 't Hart de gelegenheid om personen en instellingen te steunen die waar ook ter wereld zeezoogdieren willen redden.

Overal ter wereld hebben zeezoogdieren (vooral zeehonden) te maken met de gevolgen van menselijke activiteiten. Veel dieren raken hierdoor in moeilijkheden. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat er mondiaal drie hoofdoorzaken zijn van de problemen voor zeezoogdieren: verstoring, vervuiling en overbevissing. In sommige gebieden moet daar de jacht als extra probleemfactor aan worden toegevoegd.

De gevolgen van deze probleemfactoren kunnen voor veel zeehonden - en zelfs voor veel zeehondenpopulaties - catastrofaal zijn.

Om de invloed van dergelijke problemen te verminderen (voorkomen zal in de komende decennia niet eens lukken, maar is wél het ultieme doel) is veel inzet van expertise nodig. Op het gebied van regelgeving (o.a. politiek), voorlichting (o.a. educatie van betrokken partijen), wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze problemen op (het gedrag van) zeezoogdieren (o.a. monitoring, toxicologie, immunologie, virologie en pathologie) en daadwerkelijke hulp aan individuele dieren die het slachtoffer zijn geworden van deze door mensen veroorzaakte problemen (o.a. opvang en hulp ter plaatse).

Dat is het uitgangspunt van de Stichting Lenie ít Hart Zeehondenfonds: hulp aan het individuele (zeezoog)dier omwille van het dier, en niet omwille van commercie of enige andere doelstelling.

In de afgelopen 43 jaar heeft Lenie ít Hart door haar werk met zeehonden een schat aan expertise en een wereldwijd netwerk van (zeezoogdieren)experts opgebouwd. Een onderdeel van dit werk was de stichting van de zeehondenopvang in Pieterburen, maar haar activiteiten bestrijken een veel breder palet, dat wereldwijd erkend, gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Het zijn juist die aspecten van haar werk, die binnen de Stichting Lenie ít Hart Zeehondenfonds de volle aandacht zullen krijgen.
.
.
Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds
Paintbrush-afbeelding