.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linkedin Jane Goodall Instituut NL
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.
Paintbrush-afbeelding
.
Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, 06 - 20611000, info@janegoodall.nl,  www.janegoodall.nl
.
Wij streven naar respect, zorg en bescherming voor alle levende wezens. Mens, dier en het milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Wij geloven dat kennis leidt tot begrip en dat begrip ons aanspoort tot het ondernemen van actie
Wij geloven dat ieder individu een positief verschil kan maken
Wij geloven dat flexibiliteit en openheid van geest essentieel zijn om te kunnen reageren op de veranderingen in de wereld
Wij hebben integriteit en compassie nodig in alles wat we doen en zeggen

Jane Goodall Instituut Nederland bouwt verder op het wetenschappelijke werk en de humanitaire visie van Jane Goodall. Het is onze missie om:

bij te dragen aan het behoud van mensapen en hun leefomgeving door natuurbehoud te combineren met educatie en bevordering van duurzaam levensonderhoud in lokale gemeenschappen;
wereldwijd het begrip voor en de behandeling van mensapen te verbeteren door onderzoek, educatie en aansporing tot actie; en
een wereldwijd netwerk te creëren van jonge mensen met sterke betrokkenheid in de samenleving voor mensen, alle dieren en het milieu en zich vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel hiervoor inzetten.
.
.
Linkedin Jane Goodall Instituut NL
Paintbrush-afbeelding