.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linkedin Inbeslaggenomen Honden
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.
Paintbrush-afbeelding

Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden is een samenwerkingsverband van de Stichting Rechten voor al wat leeft en Comité Dierennoodhulp en wordt ondersteund door de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren.

De werkgroep stelt zich ten doel hulp te verlenen aan inbeslaggenomen honden teneinde te voorkomen dat ze worden ingeslapen. Tevens probeert de Werkgroep het in beslag nemen van honden zoveel mogelijk te voorkomen en de omstandigheden waarin de inbeslaggenomen honden moeten leven te verbeteren.

De werkgroep doet dit o.a. door middel van het geven van voorlichting, advies en het zorgen voor publiciteit. Ze wil dat inbeslaggenomen honden niet langer slechts als een zaak behandeld worden, maar als dieren met bewustzijn en gevoel, conform de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren.

Ieder jaar worden er honderden honden na een bijtincident inbeslaggenomen. Wie deze honden zijn en waar ze precies allemaal verblijven weten wij niet. Ook is niet bekend hoeveel van deze honden onterecht na een test ter dood veroordeeld worden. Justitie houdt dat goed geheim.

Denk niet dat het jou en je hond nooit kan overkomen. Je hond kan bijvoorbeeld een keer zo erg schrikken dat hij van angst gaat bijten of een bijtbeweging maakt. Al is je hond nog zo goed opgevoed, er zijn bij bijna iedere hond wel situaties denkbaar dat het mogelijk is dat hij kan gaan bijten. Bovendien zijn er veel honden die niet goed opgevoed zijn, of die een gebruiksaanwijzing hebben. En er is bijna geen hond en geen eigenaar die perfect is. Eén moment van onoplettendheid en erge pech ...
.
.
Linkedin Inbeslaggenomen Honden
Paintbrush-afbeelding