.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linkedin Eyes on Animals
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.
Paintbrush-afbeelding

postbus 59504, 1040LA Amsterdam, info@eyesonanimals.com, www.eyesonanimals.com

Eyes on Animals is een onafhankelijke inspectieorganisatie voor dierenwelzijn met het hoofdkantoor in Nederland. Eyes on Animals werd opgericht in 2009 vanwege het gebrek aan toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswetgeving in de veeindustrie en wil het lijden van dieren op de boerderij, tijdens transport,verhandelen en in de slachthuizen beperken.

Miljoenen varkens, koeien, kippen, paarden, schapen en geiten krijgen niet de behandeling en bescherming waar zij recht op hebben. Op papier ziet de Europese dierenwelzijnsregelgeving er goed uit.

In de praktijk vinden er tijdens veetransporten, op veemarkten en in slachterijen echter veel misstanden plaats. Probleem is namelijk dat controle of de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd vanuit de overheid en andere autoriteiten vaak minimaal of niet aanwezig is.

Daarom is Eyes on Animals opgericht. Onze inspecteurs waken over het welzijn van dieren op de plekken waar toezicht vaak ontbreekt of onvoldoende is. Ter plekke bieden we zo nodig hulp aan dieren, spreken we de verantwoordelijken in de vee-industrie aan, schakelen we de autoriteiten in en brengen we misstanden naar buiten.
.
.
Linkedin Eyes on Animals
Paintbrush-afbeelding