.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linkedin Dutch Cell Dogs
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.
Paintbrush-afbeelding
.
Stichting Dutch Cell Dogs begeleidt gedetineerden bij het trainen van asielhonden die vaak mishandeld zijn en daardoor aanpassingsproblemen hebben. De trainingen hebben een groot positief effect op zowel de gedeti-neerden als op de asielhonden.

Gedetineerden leren weer wat het is om liefde te krijgen en te geven, goed te communiceren, ergens voor te gaan, verantwoordelijk te zijn voor iets anders dan alleen zichzelf en zelfs iets
terug te doen voor de maatschappij. Dit helpt hen sneller en effectiever te reintegreren in de samenleving. De asielhonden leren om mensen weer te vertrouwen en hebben door de training een grotere kans om weer bij iemand thuis geplaatst te worden.

De missie van Dutch Cell Dogs is de maatschappij iets veiliger maken door twee kansarme groepen, asielhonden en gedetineerden die beiden buiten de maatschappij geplaatst zijn, meer aansluiting te laten vinden met de samenleving. Zowel gedetineerden als asielhonden weten hoe het is om buitengesloten en opgesloten te zijn. Hierdoor ontstaat vrijwel direct een band en wederzijds begrip. Het leren geven en krijgen van liefde heeft grote emotionele impact op de gedetineerden. Binnen de gevangenismuren ontstaan vaak negatieve tendensen en vergeten ze vaak wat liefde, respect en positief gedrag voor invloed kan hebben op anderen.

Daarnaast hebben de trainingen een groot positief effect op hun communicatieve vaardigheden. Ze kunnen zich beter uiten en leren beter om te gaan met frustratie, waardoor ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Dit kan vermindering van het aantal recidieven en vermindering van drugsgebruik tot gevolg hebben. Zo helpen de trainingen de gedetineerden om sneller en effectiever te reintegreren in de maatschappij.
.
.
Linkedin Dutch Cell Dogs
Paintbrush-afbeelding