Paintbrush-afbeelding.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.

Groene Kadeweg 24   1332 BW Almere   www.nfdo.nl    Info@nfdo.nl

De vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) is opgericht op 13 november 2014. De NFDO is ontstaan uit grote eensgezindheid onder onafhankelijke dierenopvangcentra ten aanzien van veel onderwerpen en de behoefte zich te verenigen in een landelijk platform. De leden staan voor het belang van de dieren, het voortbestaan van onafhankelijke dierenopvang organisaties en professionaliteit van de individuele organisaties en zijn bereid daadwerkelijk bij te dragen in zowel geld als tijd. De belangrijkste pijlers van de NFDO zijn :

Belangenbehartiging voor leden
Kennisdeling en organisatorische ondersteuning
Gemeenschappelijke inkoop
Fondsenwerving
Bewustwording politiek en publiek
Voorlichting en educatie
Monitoren van (wijzigingen) Nederlandse en Europese wetgeving
Het instand houden en versterken van dierenopvangcentra

Met onafhankelijke dierenopvangcentra worden organisaties bedoeld die niet onder de Landelijke Dierenbescherming vallen of hieraan gelieerd zijn en die in eerste aanleg specifiek onder de werking vallen van BW 5:8 lid 3. Naar schatting betreft dit ongeveer 50% van de dierenopvangcentra in Nederland. De NFDO hecht in het belang van de (zwerf)dieren en de maatschappelijke betrokkenheid geloof aan het in stand houden en versterken van dierenopvangcentra in de regio, dicht bij de opdrachtgevers, afnemers, vrijwilligers, donateurs en sponsors. Ook fondsenwerving komt direct en volledig ten goede aan de dieren binnen de eigen regio. Doelstelling : Het behoud en versterken van lokale dierenopvangcentra. In de eerste plaats in het belang van de (zwerf)dieren, die zo snel en met zo min mogelijk stress in een adequate opvang dienen te worden ondergebracht. In de tweede plaats om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten door dierenopvangcentra dicht bij de gemeenschap te behouden en daar onderdeel van te laten zijn.
Paintbrush-afbeelding.
.
Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties