.
Linkedin Dierenwelzijn Nederland
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn Nederland   ·   Linked Dierenwelzijn   ·   LDN moderator richtlijnen   ·   LDN nieuwsbrief   ·   groei LDN totaal   ·   groei LDN per groep
.
.

.
Paintbrush-afbeelding
Paintbrush-afbeelding
Paintbrush-afbeelding
Paintbrush-afbeelding
Paintbrush-afbeelding
Paintbrush-afbeelding
.
.
.

.

.
.
.

.
.
..
.
.
Paintbrush-afbeelding

.
Paintbrush-afbeelding
Paintbrush-afbeelding

Paintbrush-afbeelding

Het is onbekend hoeveel exoten er in Nederland of Europa precies worden gehouden. De problemen die veroorzaakt worden door het houden van wilde uitheemse dieren die ongeschikt zijn als huisdier zijn vaak dramatisch voor mens en dier. De vele opgevangen dieren laten dagelijks de gevolgen zien van het ontbreken van: een goede Positieflijst (lijst waarop staat welke diersoorten als huisdier mogen worden gehouden; dieren die er niet op staan mogen automatisch niet gehouden worden); n ormvoorschriften voor het houden van exoten.

 De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Gwwd art. 33, 1992) regelt het houden van dieren in Nederland, inclusief het houden van uitheemse soorten als huisdier. In het kader van het ‘nee, tenzij’-principe, vereist de Gwwd dat er een Positieflijst wordt opgesteld met daarop dieren die gehouden mogen worden. Het 'nee-tenzij'-principe gaat uit van de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. Echter al sinds 1992 wordt gediscussieerd over het invoeren van een Positieflijst. In mei 2006 werd na 14 jaar discussie door de toenmalige minister van LNV eindelijk besloten dat de Positieflijst er gaat komen.

Als er inderdaad een Positieflijst komt, en daar ziet het inmiddels naar uit, zal deze worden gekoppeld aan de nieuwe Wet Dieren, die de Gwwd vervangt en op zijn vroegst per 1-1-2013 in werking zal treden. Linkedin Dierenwelzijn Nederland probeert op alle mogelijke manieren de komst van een goede Positieflijst te bewerkstelligen, en werkt hierin waar mogelijk samen met partnerorganisaties, zoals in het samenwerkingsverband de Dierencoalitie.

De systematiek om tot een positieflijst te komen ziet er hoopgevend uit. Inmiddels heeft de WUR in opdracht van Ministerie EL&I hierover 2 rapporten gepubliceerd en momenteel worden stakeholders geïnterviewd over de systematiek. Linkedin Dierenwelzijn Nederland is in beginsel positief over de systematiek, omdat er veel aandacht wordt gegeven aan welzijnscriteria. Aanvullend vindt LDN dat een positieflijst een geïntegreerde lijst zou moeten zijn waarbij criteria zoals soortenbescherming (CITES/biodiversiteitsverlies door wildvangst van dieren), risico’s voor dierziekten en volksgezondheid, gevaren voor faunavervalsing, ecologische schade, persoonlijke veiligheid, maatschappelijke onrust, veterinaire kennis en economische schade meegenomen dienen te worden. Ook moet er voor dieren die niet op de Positieflijst staan en nog wel gehouden worden ten tijde van de inwerkingtreding van de lijst een overgangsregeling komen.

Het onderwerp Positieflijst speelt in Europa vooralsnog slechts op het niveau van de afzonderlijke lidstaten. Alleen België heeft sinds 2009 een Positieflijst, die echter slecht wordt gehandhaafd. In Portugal wordt gesproken over een Positieflijst. Duitsland en Oostenrijk hebben minimumstandaarden voor het houden van dieren. Of dit heeft geleid tot verbetering voor de betrokken diersoorten is onduidelijk.Hoofddoel van Linkedin Dierenwelzijn Nederland is de vaststelling en implementatie van een korte en integrale positieflijst in Nederland en deze lijst kopiëren naar andere Europese landen.

LDN vergadering dinsdag 12 maart 2013, IFAW, van links naar rechts :

Inge Erkelens - Vier Voeters,Donald van Doesburg Oosterbaan - LDN, Isabelle Sternheim - Animal Foundation Platform, Ingeborg - Bont voor Dieren, Marius Kolff + hond Lotje, CAS international, David van Gennep - AAP, IFAW Arien van der Heijden en Stephanie van den Merkhof - IFAW, Wil Luiff - Fast Forward Foundation, Estefania Pampin Zuidmeer - CAS international. niet op de foto : Maartje Maas - WSPA, Cecil Westerhof - moderator Vee-Industrie, Petra Timmers  - AAP.


LDN vergadering zondag 3 februari 2013, St AAP,  van links naar rechts :

Stephanie van den Merkhof - IFAW, Arien van der Heijden - IFAW, Nettie Dekker - columnist LDN, Femke Ruinaard - AAP, Diederik Visser - Jane Goodall Instituut, Marijke Santen - Vissenbescherming,
Isabelle Sternheim - AFP Animal Foundation Platform, Donald van Doesburg Oosterbaan - LDN, Niki Clerx - PAARD, Cecil Westerhof - Vee-Industrie, Marko Ruis - DierenWelzijnsWeb,
Carien Radstake - AMCF Animal Medical Care Foundation, Nico van der Stok - Animal Right for Japan, Arne Schwarz - MELIEF, David van Gennep - AAP. niet op de foto : Richard de Heus, LDN.


.
Dear God please send me somebody who'll care!
I'm tired of running, I'm sick with despair.
My body is aching, it's so racked with pain.

And Dear God I pray as I run in the rain,
That someone will love me and give me a home.
A warm cozy bed I can call my own

My last owner neglected me and chased me away
To rummage in garbage and live as a stray.
But now God I'm tired and hungry and cold.
And I'm afraid that I'll never grow old.

They've chased me with sticks and hit me with stones
While I run in the streets just looking for bones!
I'm not really bad God, please help if you can.
For I have become just a VICTIM OF MAN!

.

.

I'm wormy, dear God, I'm ridden with fleas
While all I want is an owner to please!
If you find one for me God, I'll try to be good
I won't run away and I'll do as I should.

I don't think I'll make it to long on my own,
Cause I'm getting so weak and I'm so all alone.
Each night as I sleep in the bushes I cry,
Cause I'm so afraid God, that I'm gonna die!

And I've got so much love and devotion to give,
That I should be given a new chance to live.
So Dear God PLEASE, PLEASE answer my prayer
And send me somebody who WILL really care...Met dierenwelzijn wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een dier bedoeld. Elk gehouden dier probeert zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Een dier voelt zich het best in een omgeving
waarin hij zijn natuurlijk gedrag kan vertonen en die hem geen stress, pijn of angst bezorgt. Elke diersoort vertoont zijn eigen natuurlijk gedrag. Kippen willen scharrelen, koeien moeten de rust hebben om
te herkauwen, varkens hebben ruimte en een stabiele groep nodig, honden houden van regelmaat in hun leven, papegaaien hebben gezelschap nodig. Voeding, verzorging, huisvesting en behandeling zijn
van invloed op het welzijn van gehouden dieren. Er is echter nog een factor die (indirect) bepalend is voor het welzijn van productiedieren en dat is de houding van de consument en de keuzes die hij maakt
bij de aankoop van vlees en andere dierlijke producten. Positieflijst" And miles to go before I sleep...  But I have promises to keep... "

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.


Robert Frost ( 1874-1963 ) : Stopping by Woods on a Snowy Evening
update 1 november 2015

Linked Dierenwelzijn wil haar doel op volstrekt wettige wijze bereiken, waarbij wij respectvol omgaan met mensen met een andere mening. Wij kiezen dus altijd voor dialoog en overleg, en proberen tegenstanders op die manier van ons gelijk te overtuigen. Daarnaast proberen wij ons standpunt bij een zo breed mogelijk publiek ingang te doen vinden om het draagvlak te vergroten. Daarbij wijzen wij onwettige acties, of acties die personen kunnen schaden, volstrekt af.Dierenwelzijn in Nederland   ·   Dier Natuur Milieu   ·   Positieflijst   ·   Faya-WebDesign   ·   Lucrette van Doesburg Oosterbaan   ·   Charybdis   ·   Operette Nederland   ·   Muziektheater Nederland   ·   sitemap      


Dit is een Faya-WebDesign TANSTAAFL website. Zie de voor deze site geldende © Copyright, Disclaimer, Abuse en Netiquette regels op www.Faya-WebDesign.nl. Door deze site te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze regels. Voorschoten, 15 juli 2004,  Donald van Doesburg Oosterbaan.
.

Linkedin Dierenwelzijn Nederland