.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.
.
LDN runt op dit moment 38 LinkedIn-groepen. Wij zorgen voor kwantiteit, continuïteit en orde & netheid. Van de ‘moederorganisatie’ verwachten wij dat zij zorgen voor kwaliteit, eigen identiteit en promotie van de groep.

1          Kwantiteit

Doordat wij 38 groepen runnen met in totaal 41.000 groepsleden kunnen wij via ‘kruisbestuiving’ snel een startende LinkedIn-groep over de magische 1000+-grens brengen. Daaronder heeft een LinkedIn-groep in onze ogen te weinig ‘kritische massa’ om zichzelf in stand te houden. We zijn nu vier jaar actief op LinkedIn en hebben vele groepen zien komen, zien groeien tot vijftig of zelfs honderd leden, om daarna weer heel langzaam in te zakken en te verdwijnen.

2          Continuïteit

Een nieuwe groep oprichten kan iedereen. Maar om die vervolgens wekelijks bij te sturen en regelmatig te voorzien van nieuwe content is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet als het nog te weinig leden en activiteiten zijn om een reële ‘return on investment’ te geven. En helemaal niet als de moederorganisatie een betaalde social media-coördinator in dienst heeft. Wij onderhouden de groep gratis en regelmatig. Voor sommige LDN-groepen plaatsen wij nu al vier jaar lang om de week één van hun persberichten, een stukje uit hun nieuwsbrief of een artikel van hun website. Geen optimale situatie, omdat alleen de moederorganisatie het gevoel van ‘leven’ in een groep kan brengen, maar het voorkomt dat leden afhaken bij gebrek aan activiteiten.

3          Orde & netheid

Elke nieuwe geplaatste discussie, promo of vacature stuurt LinkedIn automatisch naar ons door. Dagelijks checken de moderatoren meerdere malen of alle plaatsingen door de beugel kunnen. Extreme gevallen worden direct verwijderd, soms wordt dan ook de persoon die het bericht plaatste uit de groep of zelfs uit LDN gezet. Vaker gaan we in discussie of de plaatsing niet anders kan, bijvoorbeeld als deze net iets te commercieel is of als deze niet voldoet aan onze ideeën over wat we in de groep willen zien.

Uitgangspunt is dat een geplaatste discussie, promo of vacature waarde moet hebben voor de groepsleden en moet bijdragen aan de dierenwelzijngedachte. Wij hebben geen probleem met commerciële plaatsingen, mits daar voldoende meerwaarde in zit voor de groep, voor dierenwelzijn of voor de moederorganisatie. Een voorbeeld is Linked Paard waarop veel commerciële oproepen voor paardentrainingen, maneges, e.d. staan. We laten dit toe, omdat we daardoor veel paardrijdliefhebbers naar de groep trekken, die we zijdelings kunnen laten kennismaken met de dierenwelzijnaspecten van hun paardenhobby.
.

.Wij zijn blij als moderatoren van een moederorganisatie zelf hun eigen organisatie en hun LinkedIn-groep promoten in zustergroepen. In de ‘neutrale’ groepen zoals Linked Hond en Linked Kat is iedereen vrij om van alles te plaatsen, maar het plaatsen in een gelijksoortige groep van een zusterorganisatie wordt niet altijd op prijs gesteld. Vanuit LDN hebben we twee jaar Linked Greenpeace NL gerund en drie jaar Linked Sea Shepherd. Beide organisaties liggen met elkaar overhoop. Beide zijn ook vooraf akkoord gegaan dat ze geen discussies in elkaars groepen plaatsen. Leden die zich hier niet aan hielden zijn gecorrigeerd.

Er bestaan binnen onze 38 LDN-groepen ook diverse samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen Stichting AAP en het Jane Goodall Instituut NL. Andere groepen willen juist niet dat andere organisaties discussies in hun groep plaatsen. Elke groep is uniek en heeft zijn eigen identiteit. LDN respecteert dat.

We letten op taalgebruik. Felle discussies zijn welkom; elkaar voor rotte vis uitmaken niet.

We letten op lay-out en opmaak. Er moet niet alleen tekst in de titel staan, maar ook in de tekstbody. Ook een tekst die bestaat uit alleen een hyperlink voldoet niet, hoewel deze in sommige gevallen zinvol of noodzakelijk zijn. Het doel is echter om een discussie op te starten binnen de groep en niet om bezoekers naar een website buiten LinkedIn te leiden. Als tegenprestatie verwachten wij van de moederorganisatie

1          Kwaliteit

De moederorganisatie heeft de kennis en de affiniteit met het onderwerp en de doelgroep en kan doordoor dieper ingaan op de discussie dan wij bij LDN.

2          Eigen identiteit  

Opvallend is dat groepen waar een moderator vanuit de moederorganisatie echt actief is, vaak een eigen identiteit ontwikkelt. Door LDN gerunde groepen kunnen soms wat vlak zijn, wat onbestemd. Hoeveel tijd LDN ook in een groep stopt, de ervaring leert dat deze pas gaat leven als er een serieuze inbreng vanuit de moederorganisatie is.

3          Promotie

We gaan ervan uit dat de moederorganisatie zich – net als wij – volledig inzet om van haar LinkedIn-groep een succes te maken. Het promoten van haar groep op de eigen website en in de nieuwsbrieven, bladen of circulaire moet deel uitmaken van de promotie. Een voorbeeld van een groep die dat doet is Stichting Proefdiervrij. Het is direct aan de cijfers te zien als ze een nieuwsbrief hebben verstuurd met daarin een verwijzing naar de eigen Linked Proefdiervrij-groep. De nieuwe groepsleden stromen dan binnen.
.
.
LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek