.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > LDN columnisten
.

Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.

.
.

.

.
Een column is een kort stukje proza waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening ventileert

Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns

Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden
KortwegDekker.blogspot.com is een pagina met columns, bespiegelingen, observaties, en zielenroerselen. Prikkelende en onderhoudende tekstjes over allerlei zaken die de schrijver bezighouden, aan het denken zetten of irriteren. Hier vind je kattenkrabbels, gedachtekronkels, hersenspinsels, muizenissen over de schrijver zelf, haar poezelige vrienden en ander aaibaars, over medemensen en onze wereld.  

Onder de naam KortwegDekker schrijft Nettie Dekker over haar kattenvrienden, dieren in het algemeen en dierenwelzijn in het bijzonder, maar ook over andere onderwerpen die te maken hebben met verantwoord, natuur- en milieuvriendelijk leven. Haar streven is om een bewust en diervriendelijk leven te leiden. Dat ze op haar pad de nodige voetangels en klemmen tegenkomt, mag duidelijk zijn. Voor haar columns kiest ze altijd een persoonlijke insteek.  

Behalve haar liefde voor dieren, is het werken met publicaties een rode draad in haar leven. Ze werkt sinds 2003 als zelfstandig allround schrijver en redacteur, maar heeft daarvoor carrière gemaakt in een uitgeverij. Na al die jaren ervaring in allerlei verschillende functies in de uitgeversbranche heeft het hele proces dat voorafgaat aan het verschijnen van een boek, tijdschrift of andersoortige uitgave voor haar weinig geheimen meer.  

In het verleden heeft ze veel gereisd en ze heeft haar eerste schreden op het schrijverspad dan ook gezet als schrijver van reisverhalen. Ze schreef ook andere korte verhalen, bijvoorbeeld voor Verhalen van Dordrecht, een project waarvoor ze ook in de redactie zat.  

Haar favoriete uitspraak die ze dagelijks in haar leven probeert toe te passen is van Edmund Burke: ‘Geen mens maakte ooit een grotere fout dan hij die niets deed omdat hij slechts een klein beetje kon doen.'


.

Bernd Timmerman is historicus en socioloog. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Hij zet zich in voor de rechten van dieren. Bernd is bekend om zijn voorname rol binnen dierenbelangenorganisaties. Zo heeft hij 10 jaar gewerkt voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, waarvan de laatste jaren als adjunct-directeur. Bernd heeft diverse rollen gespeeld bij andere dierenbelangenorganisaties zoals bij Bont voor Dieren en de Stichting AnimalPeace.

In 2004 werd hij gekozen in het bestuur van de Partij voor de Dieren als vice-voorzitter.
Voor deze partij stond hij kandidaat bij de Europese verkiezingen van 2004 ( plaats 2 ) en de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 ( plaats 3 ).

Bernd is van oordeel dat iedere politieke partij het welzijn en de rechten van dieren tot een van de hoofdagendapunten moet maken. De Partij voor de Dieren kan hierbij als positieve katalysator optreden.

Bernd is overtuigd vegetariër. Jarenlang heeft hij dan ook functies bekleed bij de Nederlandse Vegetariërsbond (bestuurslid, voorzitter en directeur). In de periode 2004 - 2007 heeft hij leiding gegeven aan de modernisering van de NVB.

Vanaf de jaren negentig heeft hij aangegeven dat het opkomen voor de rechten van dieren een sociale beweging is. De ideologie van de Partij voor de Dieren is gebaseerd op deze theorie.

In zijn visie staat een aantal thema's centraal. Hij gaat uit van de rechten van dieren. De strijd voor dieren is een onderdeel van een nieuwe sociale beweging waarbij de eigen waarde van dieren (de intrinsieke waarde) centraal staat. In zijn artikelen pleit hij voor een brede en professionele samenwerking van dierenbelangenorganisaties. Hij vindt het noodzakelijk dat er een federatie van dierenbelangenorganisaties komt.


Pauline Laumans heeft haar oorsprong in de psychosociale hulpverlening en heeft dit aangevuld met Transcendente Meditatie, Wetenschappelijke Creatieve Intelligentie, Self Realization Fellowship, Centrum voor Leven en Intuïtie, Neuro Emotionele Integratie, Basisopleiding Medische Vakken, Management opleidingen en Coaching.

Na vele jaren in de hulpverlening en op kantoor te hebben gewerkt is ze geheel overgegaan op het schrijven en consulten geven. De boeken waaraan ze heeft bijgedragen geven InZicht in Leven. Het zijn boeken die de lerende mens helpen op het pad van de verwerkelijking van hun Zelf. Hiervoor heeft zij internationale erkenning en aanbevelingen gekregen.

Niet langer geloven in, maar vragen stellen en uiteindelijk een Wetende worden en dan begrijpen wat oorspronkelijke essentie betekent. Haar specialisatie is het meest essentiële aspect van een gebeurtenis te belichten. Ze wil de mens laten groeien door bewust te ervaren wat het Leven is. Zij schrijft onthullende boeken, heeft internationale erkenning en treedt ondermeer op in het buitenland.

Pauline kan een lezing verzorgen over o.a.

• In het hier en nu leven
• Veiligheid. Wat is het en hoe (on)veilig bent u? Wat kunt u er zelf aan doen?
• Sociale vaardigheid. Gewenst gedrag of Zelf-vaardig?
• Vrijheid. Hoe vrij bent u werkelijk?
• Wat evolutie en involutie betekent voor het Leven
• Leven volgens zowel psychologie als kwantum fysica
Paintbrush-afbeelding

Marjolijn de Ridder


Wil je ook columnist worden bij Linked Dierenwelzijn Nederland ?

Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.