.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > LDN Bestuur
.
.
Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.
.
Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur
.
.
Aanleiding voor Linked Dierenwelzijn Nederland was een verzuchting van David van Gennep - directeur Stichting AAP - januari 2009 dat niemand had voorzien dat anti-dierenleed.hyves.com zo populair zou worden : 135.000 leden ! En alle Nederlandse Dierenwelzijnsorganisaties hebben deze kans om rechtstreeks contact te hebben met dit potentieel van 135.000 in dierenwelzijn geïnteresseerde Nederlanders aan zijn neus voorbij laten gaan....  

David wilde niet dat hem dit een tweede keer - en nu via LinkedIn - zou overkomen en heeft toen Donald van Doesburg Oosterbaan gevraagd om een Linkedin group voor St AAP op te zetten. Donald had toen al 3 groepen lopen : Linked Dierenbescherming - oorspronleijk opgezet door Dierenbescherming NoordHolland, die kreeg het niet draaiend en heeft de groep november 2008 overgedragen aan Donald -, Linked Greenpeace - oorspronkelijk opgezet door Alex den Os de Man en november 2008 overgedragen aan Donald - en Linked Partij voor de Dieren  - opgezet door Donald zelf -.

Februari 2009 sloot Aldert Hazenberg - oud voorzitter Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren - zich aan. In maart werd de groep uitgebreid met Linked Anti Dierenleed en Linked Sophia Vereniging en na de presentatie aan de C.D.O.N. ( = Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland ) op het kantoor van de WSPA  in Den Haag sloten in april ook ProefdierVrij, CAS International ( = anti stierenvechten ) en de Vissenbescherming zich aan. Het streven van LDN is om ALLE bij de DierenCoalitie C.D.O.N. aangesloten dierenwelzijnsorga-nisaties actief te krijgen op Social Media en metname natuurlijk op Linkedin. Daarbij helpen wij ze GRAAG ;-)
.
Wat is het doel van het LDN ?

Aldert, David en Donald willen de Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties een vliegende start geven op LinkedIn. Wij hebben voldoende allround dierenwelzijnkennis en tevens voldoende ICT-kennis om de opzet en eerste aanloop van een groep goed te begeleiden zodat de groep niet stagneert en afsterft. Als kritische ondergrens van een groep gaan we uit van een minimum van 1000 leden. Daarboven zijn er voldoen actieve leden en activiteiten om de groep bestaansrecht te geven. Daaronder zal zij een kwakkelend bestaan leiden en langzaam afsterven doordat leden afhaken bij gebrek aan zichtbare activiteiten.

Respectvol, dialoog, overleg, draagvlak

Linked Dierenwelzijn wil haar doel op volstrekt wettige wijze bereiken, waarbij wij respectvol omgaan met mensen met een andere mening. Wij kiezen dus altijd voor dialoog en overleg, en proberen tegenstanders op die manier van ons gelijk te overtuigen. Daarnaast proberen wij ons standpunt bij een zo breed mogelijk publiek ingang te doen vinden om het draagvlak te vergroten. Daarbij wijzen wij onwettige acties, of acties die personen kunnen schaden, volstrekt af.

Waaruit bestaat de opstarthulp vanuit LDN ?

Elk begin is moeilijk en dit geld zeker voor ICT, Internet en LinkedIn. Om te zorgen dat een nieuwe groep een vliegende start kan maken en snel door de 1000 ledengrens raakt helpen Aldert, David en Donald een nieuwe groep met :
het aanmaken van een groep, compleet met logo, omschrijving ed.
het werven van nieuwe members van buiten de groep
het vullen van de groep met discussies en news van af de website van de organisatie
het modereren van de discussies
het begeleiden van de intake moderator, de discussie moderator en de expertise moderator

.
.
LDN Bestuur