.
Positieflijst voor gezelschapsdieren > Dierenrechtenactivisme
.

Ieder van uit zich zelf voor het geheel : Linkedin Dierenwelzijn Nederland, 50 groepen, 85.000 groepsleden.
.

.
.
Dierencoalitie CDON   ·   Postieflijst   ·   visie Bernd Timmerman   ·   Dierenrechtenactivisme   ·   LDN Netiquette   ·   LDN promo   ·   LDN Linkedin Company pages


Dierenrechtenactivisme
.
In de Nederlandse samenleving bestaat een brede stroming die zich zorgen maakt over het welzijn van dieren en bereid is zich in te zetten voor de verbetering hiervan. De basis wordt gevormd door miljoenen Nederlanders die een bescheiden bijdrage aan een dierwaardigere maatschappij leveren door bijvoorbeeld lid te worden van of te doneren aan een dierenbeschermingsorganisatie of hun stem te geven aan de Partij voor de Dieren.

Daarnaast bestaat er een heel scala aan organisaties en verenigingen die op actieve wijze opkomen voor een beter welzijn van dieren. Vanuit deze organisaties wordt een palet aan activiteiten ontplooid: het verspreiden van voorlichtingsmateriaal, het houden van demonstraties, het lobbyen bij maatschappelijke en politieke organisaties, het inzamelen van geld om de activiteiten te kunnen bekostigen en dergelijke.

Sommige van deze organisaties voeren zogenoemde buitenparlementaire acties uit zoals bezettingen en blokkades, maar blijven daarbij binnen de democratische spelregels.

Een kleine minderheid gaat echter tot het uiterste om het lot van dieren te verbeteren en overschreiden de grens van dat wat binnen Nederland toelaatbaar is .....

.


Linked Dierenwelzijn Nederland wil haar doel op volstrekt wettige wijze bereiken, waarbij wij respectvol omgaan met mensen met een andere mening.

Wij kiezen dus altijd voor dialoog en overleg, en proberen tegenstanders op die manier van ons gelijk te overtuigen.

Daarnaast proberen wij ons standpunt bij een zo breed mogelijk publiek ingang te doen vinden om het draagvlak te vergroten.

Daarbij wijzen wij onwettige acties, of acties die personen kunnen schaden, volstrekt af.

Extremisme is NIET welkom binnen Linked Dierenwelzijn Nederland.


Daarom volgen wij de rapportages daarover van de AIVD - de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - op de voet.
dierenrechtenactivisme in nederland springplank voor europa
dierenrechtenextremisme

Linkedin Dierenwelzijn & Dierenbescherming   ·   Linkedin DierenPolitie   ·   Linkedin Animal Welfare Europe   ·   Linkedin World Animal Protection NL   ·   Linkedin Animal Activists International   ·   Linkedin Petitions & Causes   ·   Linkedin Animal Rights World Wide   ·   Linkedin Say NO to animal cruelty !   ·   Linkedin Burgerinitiatieven & Petities   ·   LDN ICT Informatie Communicatie & Techniek   ·   Linkedin Sea Shepherd International   ·   Linkedin AAP   ·   Linkedin Jane Goodall Instituut NL   ·   Linkedin Eyes on Animals   ·   Linkedin CAS International   ·   Linkedin IFAW NL   ·   Linkedin SPOTS bescherming bedreigde katachtigen   ·   Linkedin Paard   ·   Linkedin Vrienden van de Olifant   ·   Linkedin Dierenwelzijnsweb   ·   Linkedin DierenLot   ·   Linkedin Sea Shepherd NL   ·   Linkedin Compassion in World Farming NL   ·   Linkedin ProefdierVrij   ·   Linkedin Sophia-Vereeniging   ·   Linkedin DierenAmbulance   ·   Linkedin Bont voor Dieren   ·   Linkedin Lenie 't Hart Zeehondenfonds   ·   Linkedin Vegetariersbond   ·   Linkedin Vee Industrie   ·   Linkedin SAFP Stray Animal Foundation Platform   ·   Linkedin AMCF Animal Medical Care Foundation   ·   Linkedin ISAT - International Stray Animal Team   ·   Linkedin DOG International   ·   Linkedin Hond   ·   Linkedin CAT International   ·   Linkedin Kat   ·   Linkedin Nederland Zwerfkatarm 2025   ·   Linkedin PiepVandaag.nl   ·   Linked NFDO Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties   ·   Linkedin Faunabescherming   ·   Linkedin Wilde Dieren de Tent Uit   ·   Linkedin Stichting Melief   ·   Linkedin Dutch Cell Dogs   ·   Linkedin Inbeslaggenomen Honden   ·   Linkedin Vissenbescherming   ·   Linkedin Waarborgfonds Quidem Carus   ·   Linkedin Dier, Natuur & Milieu   ·   LDN Moderator   ·   LDN Bestuur